Pomoc

Obsługa podopiecznych

Spis treści

1. Wywołanie okna "Podopieczni"

1

Rys. 1

Aby wywołać okno "Podopieczni" należy w panelu pacjenta wybrać z menu pozycję "edytuj profil" i wybrać zakładkę "podopieczni" 1.

2. Wyszukiwanie podopiecznych

2a

2b

2c

2d

Rys. 2

Aby wyszukać podopiecznego na podstawie numeru pesel wprowadź pesel w polu wyszukiwania 2a.

Aby wyszukać podopiecznego na podstawie nazwiska wprowadź nazwisko w polu wyszukiwania 2b.

W celu wyszukania rezerwacji znajdujących się w określonych stanach oznacz jeden lub więcej znaczników stanów: 2c, 2d.

W celu wyszukania podopiecznych spełniających kryteria wyszukiwania naciśnij przycisk "szukaj".

3. Przegląd podopiecznych

System prezentuje w tabeli Twoich podopiecznych

Rys. 3

W kolumnach tabeli system prezentuje informacje podopiecznych:

3.1. Sortowanie w tabeli

4

Rys. 4

Aby posortować wiersze tabeli wg wartości w wybranej kolumnie kliknij prawy koniec nagłówka kolumny 4. Strzałka pokazuje kierunek sortowania (rosnąco/malejąco). Aby zmienić kierunek sortowania kliknij ponownie prawy koniec nagłówka kolumny.

3.2. Zmiana kolejności kolumn

Rys. 5

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli chwyć wskazaną kolumnę naciskając lewy przycisk myszki, przesuń na wybrane miejsce trzymając lewy przycisk myszki. Upuść kolumnę na wybranym miejscu zwalniając lewy przycisk myszki.

3.3. Zmiana szerokości kolumn

6

Rys. 6

Aby zmienić szekość kolumn ustaw wskaźnik myszki na złączeniu kolumn (pojawi się znacznik 6) i trzymając lewy przycisk myszki zmień szerokość kolumn.

4. Rejestracja nowego/edycja podopiecznego

7b

7a

Rys. 7

Aby zarejestrować nowego podopiecznego kliknij przycisk 7a.

Aby zaktualizować dane wybranego podopiecznego kliknij przycisk 7b.

4.1. Dane osobowe

Rys. 8

Wprowadź swoje imię, nazwisko i numer PESEL.

System sprawdza poprawność podanego numeru PESEL. W przypadku stwierdzenia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach

Rys. 9

4.2. Uzupełnienie danymi opiekuna

Rys. 10

Wprowadź swoje imię, nazwisko i numer PESEL.

4.3. Dane kontaktowe

11a

11b

11c

Rys. 11

Wprowadź swój adres e-mail w polu edycyjnym 3a. System sprawdza poprawność formatu podanego adresu e-mail, w przypadku wystąpienia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wprowadź numer swojego telefonu komórkowego w polu edycyjnym 3b. Numer powinien być podany w formacie +48 999 999 999. System sprawdza poprawność formatu podanego numeru, w przypadku wystąpienia błędu, prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

W celu uruchomienia słownika gmin naciśnij przycisk 3c

4.3.1. Wybór gminy

12a

12b

12c

12d

Rys. 12

System prezentuje hierarchiczny słownik kodów terytorialnych: województw, powiatów i gmin. Aby rozwinąć lub zwinąć wybraną gałąź słownika kliknij strzałkę 4a obok wybranej pozycji słownika.

W celu wyszukania określonej pozycji słownika wprowadź nazwę gminy lub początek nazwy w polu wyszukiwania 4b i naciśnij przycisk wyszukiwania4c.

Wskaż wybraną gminę i naciśnij przycisk wyboru pozycji słownika 4d.

4.3.2. Adres zamieszkania

13a

13b

13c

13d

13e

Rys. 13

Wprowadź nazwę miejscowości zamieszkania w polu edycyjnym 5a.

Wprowadź kod pocztowy miejscowości w polu edycyjnym 5b.

Wprowadź nazwę ulicy w polu edycyjnym 5c. System podpowiada nazwy ulic z wybranej gminy zawierające w nazwie wprowadzony tekst, możliwy jest wybór ulicy z listy podpowiadanych pozycji.

Wprowadź numer domu zamieszkania w polu edycyjnym 5d

Wprowadź numer lokalu zamieszkania w polu edycyjnym 5e

4.4. Ubezpieczyciel

14

Rys. 14

Wybierz z rozwijalnej listy 6 Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym jesteś ubezpieczony.

4.5. Zapisanie danych

Rys. 15

W celu wprowadzenia danych z formularza do systemu szpitalnego, naciśnij przycisk "Zarejestruj się". System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidłowości pola edycyjne oznaczane są na czerwono.